พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี จ.พิษณุโลกประจำปี 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ด้านหน้าอาคารศาลอาญาจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฎหมายในเมืองไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ โดยมีหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลแขวงพิษณุโลก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาจำนวนมาก.

แสดงความคิดเห็น