แม่น้ำน่านพิษณุโลกค่าความขุ่นมากขึ้น เทศบาลลดการผลิตน้ำประปาลง 30 % ช่วง 7-10 ส.ค.63

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณน้ำในแม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านตัวเมองพิษณุโลก นอกเหนพือจากมีผลกระทบจากระดับน้ำที่ขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว จากพายุซินลากูที่มีฝนตกหนักท้ายเข่อนสิริกิติแล้ว ยังสร้างผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครพิษณุโลกด้วย ช่วง 4-6 สิงหาคม ที่ผ่านมา แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านพิษณุโลกขึ้นเร็วมาก ขึ้นสูงไปอยู่ที่ระดับ 4.9 เมตร ล่าสุดเช้าวันที่ 8 ส.ค. 63 ก็ลดระดับลงเร็วมากเช่นกัน อยู่ที่ 1.2 เมตร และสีของน้ำก็ขุ่นแดงมากกว่าปกติ ส่งผลให้ 2-3 วันที่ผ่านมาน้ำประปาตามบ้านประชาชน ที่ไหลออกมาจากก๊อกน้ำ จะมีความขุ่นมาก

โดยวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา กองกาประปาเทศบาลนครพิษณุโลก ได้แจ้งประชาสัมพันธให้ประชาชนทราบว่า  เทศบาลนครพิษณุโลก ประกาศลดอัตราการจ่ายน้ำประปา ระหว่างวันที่  7-10 ส.ค. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่น โดยทางกองประปาฯ จำเป็นต้องลดกำลังการผลิตลดลง 30% เน่องจากความขุ่นของแม่น้ำน่าน มีค่าความขุ่นมากกว่าปกติ ( ประมาณ 2,300  NTU (Nephelometric Turbidity Units))  ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาในบางพื้นที่ไหลอ่อนลงหรือไม่ไหล โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบ ทั่วทัั้งเขตพื้นที่การให้บริการของกองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก ทางกองประปาฯจึงขออภัยในความไม่สะดวก มาที่นี้ หากท่านมีความประสงค์ขอสนับสนุนน้ำประปาสามารถติดต่อได้ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลก สำนักงาน 055-983230 หรอ ขอรับการสนับสุนรถน้ำ ที่ หมายเลข  199 หรอ 055-258000 

เช้าวันที่ 8 สิงหาคม 2563 แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเมองพิษณุโลกแม้ว่าจะลดระดับลงมาก เห็นได้จากคราบโคลนที่ติดอยู่กลางตลิ่ง แต่ยังมีสีแดงขุ่นมากเช่นเดม  ขณะที่น้ำประปาที่ป้อนออกมาให้ประชาชน ตามตลาดและบ้านเรอน หลายจุดน้ำไหลอ่อนมาก แต่ก็มีความใสมากกว่า 2-3 วันที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนหนึ่งบอกว่า ไหลอ่อน ๆ ยังดีกว่าไม่ไหลเลย

…………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น