ชุดจัดระเบียบสังคมจ.พิษณุโลกตรวจสถานบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค COVID -19

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00 – 24.00 น. นายพิพัฒน์ เอภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับจนท.สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ จนท.ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก จนท.ตำรวจ ปคม. จนท.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จนท.เสมารักษ์ จนท.ศึกษาธิการจังหวัด จนท.ตำรวจ ตม. จนท.กอ.รมน.จว.พล. จนท.เทศกิจ เทศบาลนครพิษณุโลก จนท.อบต.ท่าโพธิ์ นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ นายอรัญ นิยะกิจ และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกตรวจเรื่องร้องเรียนสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการเสียงดัง ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา COVID-19 ตามแบบประเมิน THAi STOP COvic แต่ต้องรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อมาถึง ร้านเฉิดฉาย พบว่าไม่ได้มีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค COVID -19 โดยไม่ได้มีการคัดกรอง ผู้มาใช้บริการ และไม่มีการเว้นระยะห่าง พนักงานไม่สวมหน้ากากอนามัย และไม่มีการลงทะเบียนไทยชนะ ประกอบกับมีเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงดัง ปล่อยปละละเลยให้ลูกค้านำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มารับประทานในร้าน ซึ่งผิดคำสั่ง พรก.ฉุกเฉิน คณะทำงานจึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาสั่งปิดชั่วคราวต่อไป

แสดงความคิดเห็น