จิตอาสาปรับปรุงตลาดนัดเด็กดอย เตรียมเปิดเป็นปีที่ 7

20 สิงหาคม 2563 ที่บ้านใหม่ร่องกล้า หมู่ 10 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่อยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า กลุ่มจิตอาสา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  คณะครู เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาบ้านใหม่ร่องกล้าวิทยา) และชาวบ้านจิตอาสาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้ร่วมกันเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลาดนัดเด็กดอย ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาบ้านใหม่ร่องกล้า เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสอากาศหนาวเย็น และเลือกซื้อสินค้าของเด็กนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่ ของที่ระลึก และของฝาก ที่จะนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว โดยรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาบ้านใหม่ร่องกล้า ซึ่งตลาดนัดเด็กดอยได้เปิดมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ 7 โดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายสินค้าในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เดือนธันวาคม เป็นต้นไป

นายธนกร เฉลิมศรี ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา ผู้ดูแลโครงการตลาดนัดเด็กดอยได้กล่าวว่า ตลาดนัดเด็กดอยเป็นความคิดของคนในชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ที่ผ่านมาได้ผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และในครั้งนี้พบว่าวัสดุต่างๆ ทั้งอาคาร สถานที่เริ่มผุพัง ทำให้หลายภาคส่วนได้มาร่วมกันทำใหม่ และทำให้คงทนถาวรมหายิ่งขึ้น ที่สำคัญตลาดนัดเด็กดอยนั้นถือว่าเป็นการนำเอาผลผลิตจากนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซมาจำหน่าย นำรายได้เป็นทุนการศึกษาและเป็นความร่วมมือระหว่าง บ้าน โรงเรียน สถาบันการศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมของชุมชนอย่างแท้จริง

โดยมุ่งหวังเพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติของชนเผ่าชาวม้ง เป็นจุดนัดพบของชาวบ้าน แลเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยทางคณะครูได้เริ่มจากเด็กนักในโรงเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ได้ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ ให้นักเรียนทั้งชายหญิงแต่งชุดชนเผ่าม้งมาอยู่ที่ตลาดนัดเด็กดอยบ้านใหม่ร่องกล้า โดยจะนำของที่ระลึกและพืชผักในท้องถิ่นมาวางขาย และยังมีเวทีเต้นรำ  ให้กับแก๊งนางฟ้าธิดาดอย ได้มาแสดงโชว์ท่าเต้นประจำเผ่า ให้นักท่องเที่ยวได้ชมในบทเพลงสาวน้อยร่องกล้า โดยจัดแสดงเป็นรอบๆ

//////////////////////////

แสดงความคิดเห็น