น้ำจากสุโขทัยเข้าพิษณุโลกแล้ว 100 กว่าล้าน ลบ.ม. เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำยมล้นตลิ่ง

ประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว อ.บางระกำ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลกในลุ่มน้ำยมขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ทั้งแม่น้ำยมสายเก่า ( คลองเมม ) และแม่น้ำยมสายหลัก เช้านี้ที่ประตูระบายน้ำคลองบางแก้วอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมของลุ่มน้ำยมโดยหลังจากเมื่อวานนี้ได้ไปตรวจสถานการณ์น้ำที่จังหวัดสุโขทัย และพบว่าน้ำได้ไหลผ่านระดับสูงสุดไปแล้วและมีน้ำท่วมหลายอำเภอในจังหวัดสุโขทัยขณะนี้มวลน้ำทั้งหมดกำลังไหลเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกทั้งแม่น้ำยมสายเก่าและสายหลัก โดยนายนราพัฒน์ ได้มาตรวจดูการระบายน้ำของประตูระบายน้ำคลองบางแก้วที่ระบายน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าหรือคลองเมม ลงสู่แม่น้ำยมสายหลักที่อำเภอบางระกำ ขณะนี้เครื่องจักรกำลัง ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและกิ่งไม้ที่ขวางทางเดินน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกเดินเร็ว

นายนราพัฒน์ บอกว่าสถานการณ์ในพิษณุโลกยังไม่น่าเป็นห่วงน้ำจากสุโขทัยกำลังไหลเข้ามาสู่อำเภอพรหมพิรามและอำเภอบางระกำขณะนี้กำลังประเมินกันว่าจะต้อง เตรียมการผันน้ำเข้าสู่ทุ่งเพื่อให้เกษตรกรไว้ใช้โดยกำลังจะมีการประชุมขอความร่วมมือกับเกษตรกรในพื้นที่พื้นที่ใดพร้อมก็จะเริ่มนำมวลน้ำก้อนนี้เข้าสู่ทุ่งเพื่อเก็บไว้ในช่วงหน้าแล้งต่อไป

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานที่ 3 พิษณุโลก เปิดเผยว่า น้ำจากแพร่ได้ผ่านจุดสูงสุดที่จังหวัดสุโขทัยมาแล้วเมื่อวานนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,499 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้กำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำยมสายเก่าและแม่น้ำยมสายหลักจากการประเมินสถานการณ์ ณ เวลานี้ไม่น่าเป็นห่วงมากนักในพื้นที่บางระกำเนื่องจากทางตอนบนสภาพน้ำฝนเริ่มลดลงแล้วและยังไม่มียอดน้ำมาเติมเพิ่มเติมขณะนี้กำลังประชุมร่วมกับเกษตรกรเพื่อจะนำมวลน้ำก้อนนี้ที่มีอยู่ประมาณ 100 กว่าล้านลบ.ม. เข้าไปเก็บไว้ในทุ่งบางระกำโมเดลส่วนสถานการณ์แม่น้ำน่านของจังหวัดพิษณุโลกก็ขึ้นสูงสุดมาแล้วอยู่ที่ประมาณ 6.5 เมตรสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วง

นายชำนาญ ชูเที่ยง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำแม่น้ำยม  25 ส.ค.63 เวลา 06.00  น. รายงานสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้ ปริมาณน้ำแม่น้ำยมสถานีวัดน้ำ Y.14A อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (เป็นสถานีเฝ้าระวังติดตามและบริหารจัดการน้ำ) ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดแล้ว ที่ 1,499 ลบ.ม/วินาที (วันที่ 24 ส.ค เวลา 20.00 น. )  ปัจจุบัน สถานีวัดน้ำ Y.14A ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,464 ลบ.ม/วินาที (แนวโน้มเริ่มลดลง)

กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ ดังนี้  1.ใช้ ปตร.หาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก สุโขทัย บริหารจัดการและหน่วงน้ำไว้ 2.ควบคุม ปริมาณน้ำไหล ผ่าน ปตร.หาดสะพานจันทร์ ลงสู่แม่น้ำยมสายหลัก ไม่เกิน 800 cms. โดยให้ผ่าน Y.4 อ.เมือง สุโขทัย ไม่เกิน 550 cms 3.ผันน้ำผ่าน ปตร.คลองหกบาท 350 cms โดยผันผ่านแม่น้ำยมสายเก่า ผ่านคลองเมม-คลองบางแก้ว ลงสู่แม่น้ำยมสายหลัก 240 cms และผันไปคลองยม-น่าน ลงสู่แม่น้ำน่าน 110 cms. 4.ผันน้ำผ่าน ปตร.น้ำโจน (ฝั่งขวาแม่น้ำยม) อัตรา 30 cms.       ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ได้แก่   1 พื้นที่ติดแม่น้ำยมสายหลัก อ.บางระกำ  ปัจจุบันที่ สถานีวัดน้ำ Y.64 อ.บางระกำ พิษณุโลก ระดับน้ำสูง 5.16 เมตร (ต่ำกว่าตลิ่ง 1.24 เมตร) ปริมาณน้ำไหลผ่าน 275.10 ลบ.ม/วินาที  (แนวโน้มเพิ่มขึ้น) โดยหน่วยงานชลประทาน เร่งการระบายน้ำในแม่น้ำยมสายหลัก ได้แก่ ปตร.วังสะตือ และ ผันน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่าน ผ่าน คลอง DR-2.8 และ DR-15.8

2.พื้นที่ติดกับแม่น้ำยมสายเก่า-คลองเมม-คลองบางแก้ว ในเขต อ.พรหมพิราม อ.เมือง อ.บางระกำ ได้มีการเร่งการระบายน้ำผ่าน ปตร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง, ปตร.วังขี้เหล็ก และ ปตร.บางแก้ว ลงสู่แม่น้ำยมสายหลัก พร้อมทั้ง รับน้ำเข้าคลองสาขาแก้มลิงต่างๆ เพื่อเก็บกักน้ำ และเตรียมความพร้อมพื้นที่ทุ่งลุ่มต่ำเพื่อรับน้ำเข้าทุ่ง ตามโครงการบางระกำโมเดล หากเกิดภาวะวิกฤต โดยระดับน้ำ ที่ ปตร.บางแก้ว อ.บางระกำ ปัจจุบัน มีระดับ 38.78 ม.รทก ต่ำกว่าระดับวิกฤต 2.22  เมตร (ระดับวิกฤต 41.00 ม.รทก.).    

ผอ.ชลประทานพิษณุโลก เผยต่อว่า ต้องติดตามเฝ้าระวัง อ.บางระกำ ใน 1-2 วันนี้ คาดว่าน้ำจะไหลผ่านสูงสุด อ.บางระกำ วันที่ 27 ส.ค ในช่วง 8.00-12.00 น. ถ้าไม่เอ่อล้นตลิ่งก็ ไม่มีผลกระทบ หลังจากนั้นแนวโน้มจะลดลง  จึงขอแจ้งเตือนประชาชน ในจังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมรับน้ำแม่น้ำยม จากจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะ ประชาชนและพื้นที่การเกษตร ที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำยมสายหลัก และ ริมตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่า-คลองเมม-คลองบางแก้ว อ.พรหมพิราม อ.เมือง และ อ.บางระกำ เฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมการขนของขึ้นที่สูง หากเกิดภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่ง และ ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการในระยะนี้อย่างใกล้ชิด

///////////

 

แสดงความคิดเห็น