ผู้ว่า เข้มตรวจแรงงานต่างด้าว หวั่นเกิดการระบาดโควิด-19 รอบ 2

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวโอวาทและปล่อยแถวชุดบูรณาการ ประกอบไปด้วย ฝ่ายปกครอง กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ปคม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงตรวจสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบที่ 2

จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจสถานประกอบการ โรงน้ำแข็ง 1 แห่ง โรงฆ่าไก่ 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบบัตรแรงงานต่างด้าวว่าเข้ามาโดยถูกกฎหมายหรือไม่ และทำการตรวจวัดอุณหภูมิ และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19, กฎหมายแรงงานไทย, การทำประกันสังคม และการปฏิบัติตัวขณะทำงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาตลดลงอย่างต่อเนื่อง ต่อมารัฐบาลได้มีการผ่อนปรนมาตรการเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้จนเกือบจะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยอนุญาตให้สถานประกอบการบางเปิดให้บริการประชาชนได้

แต่ขณะนี้ได้เกิดการระบาดรอบสอง ที่รัฐยะไข่ ประเทศพม่า รวมทั้งสิงค์โปร มาเลเซียเพื่อนบ้านของเรา ซึ่งเป็นการระบาดรุนแรง รวมทั้งเขตติดต่อระหว่างประเทศ ตะเข็บชายแดน 10 จังหวัดของเรา ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการทั้ง 10 จังหวัดแล้ว โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกอยู่ใกล้กับแม่สอด และอาจจะเข้ามาได้ทางด่านบ้านโคก ด่านภูดู่ รวมทั้งตะเข็บชายแดนที่ติดกับ สปป.ลาว

จึงต้องมีมาตรการที่จะต้องดูแล โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว อาศัยช่วงเวลาดังกล่าวลักลอบเดินทางเข้ามาทำงานในสถานประกอบการ โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรอง ตรวจเชื้อ หรือกักตัวสังเกตอาการของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งแรงงานที่เข้ามาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการ ที่จะดูแล แรงงานต่างด้าว ตามมาตรการ 5 ร. โรงเรียน เรือนจำ โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล รวมถึง หลักบวร บ้าน วัด โรงเรียนต่างๆ ด้วย โดยยังคงเน้นย้ำการสวมแมส เว้นระยะห่าง ล้างมือ ให้มีประสิทธิภาพ แต่หากหลังจากนี้พบการละเลยมาก เราก็ต้องออกมาตรการที่เคร่งครัดต่อไป

 

//////////////////////////

แสดงความคิดเห็น