เทศบาลสั่งห้ามใช้อาคาร 2 คูหาในซอยสีฟ้า หลังชาวบ้านร้องเรียนดัดแปลงเลี้ยงนกนางแอ่น

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ซอยสีฟ้า ถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก จากกรณีชาวบ้านในซอยสีฟ้าได้เดินทางไปร้องเรียนต่อจังหวัดพิษณุโลกว่ามีนายทุนมาดัดแปลงอาคารพาณิชย์ขนาด 3 ชั้นครึ่ง ในซอยสีฟ้าจำนวน 2 คูหา ให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับเลี้ยงนกนางแอ่นกินรัง ชาวบ้านละแวกนั้น ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากมูลนก รวมถึงนก และเสียงจากเครื่องขยายเสียงที่อยู่ในอาคาร ที่เปิดไว้สำหรับล่อนกให้เข้าไปทำรังในอาคาร ล่าสุดเช้าวันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก ได้นำป้ายประกาศคำสั่งของเทศบาลนครพิษณุโลก มาติดบริเวณด้านหน้าอาคารพาณิชย์ทั้ง 2 คูหา โดยมีข้อความใหญ่สีแดงเห็นได้ชัดเจน ระบุว่าห้ามใช้อาคาร ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 พร้อมกับคำสั่งของเทศบาลนครพิษณุโลกอีกหลายแผ่น ปิดไว้บริเวณหน้าอาคาร

สำหรับอาคารพาณิชย์ทั้งสองคูหานั้น  ด้านหน้าอาคาร ได้มีการตกแต่งใหม่ด้วยซี่ระแนงปิดทึบสีส้มเหลือง และบริเวณประตูหน้าอยู่ในลักษณะปิดมาเป็นเวลานานแล้ว จากข้อมูลการร้องเลี้ยงของชาวบ้านในซอยสีฟ้า ระบุว่า เริ่มมีการดัดแปลงอาคารหลังแรก  คือ อาคารเลขที่ 37/171 และมีการเปิดเสียงสำหรับเรียกนกมาได้ประมาณ 1 ปีแล้ว และ 1 เดือนที่ผ่านมา เริ่มมีการดัดแปลงอาคารหลังที่สอง ที่อยู่ห่างกันไม่มากนัก คือ อาคารเลขที่ 37/149 เมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่ามีการดัดแปลงอาคารหลังที่สองไว้สำหรับให้นกนางแอ่นอยู่อาศัยจึงรวมตัวกันไปร้องเรียนต่อจังหวัดพิษณุโลก

การออกคำสั่งของเทศบาลนครพิษณุโลกในวันนี้ ประกอบด้วยคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใช้อาคารซึ่งอาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง  หรือ มาตรา 41 วรรคหนึ่ง ( กรณีการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนอาคารไม่ได้รับใบอนุญาต ) คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง ( กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต ) คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือ ให้ระงับการรื้อถอนตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง ( กรณีกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต )

นอกจากนี้ เทศบาลนครพิษณุโลก ยังติดประกาศแจ้งผู้ครองครองอาคารทั้งสองแห่ง แจ้งให้มาให้ข้อเท็จจริง ระบุว่าเทศบาลได้ตรวจพบว่า เป็นผู้ดำเนินการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น จึงเชิญเจ้าของอาคารทั้งสองแห่งมาให้ข้อเท็จจริง หรือ แสดงหลักฐานข้อมูลฝ่ายตนต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ฝ่ายกองช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ หากไม่มาตามกำหนด จะถือว่าได้รับทราบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดีแล้ว และจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

……………………………………………………….

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 21 กันยายน 2563 ชาวบ้านร้องนายทุนแอบเลี้ยงนกนางแอ่นกลางเมือง สร้างความเดือดร้อน

แสดงความคิดเห็น