แม่ทัพภาคที่ 3 นำจิตอาสาพัฒนาพระราชวังจันทน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9


กองทัพภาคที่ 3จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ตุลาคม) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ในการนี้กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขุดลอกคูคลอง, พัฒนาในพระราชวังจันทน์ พัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านหน้าพระราชวังจันทน์ อย่างพร้อมเพรียงกัน

แสดงความคิดเห็น