กองบิน 46 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และลอกคูคลองในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

กองบิน 46 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และลอกคูคลอง เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่บริเวณสวนเศรษฐกิจพอเพียง ของกองบิน 46 จ.พิษณุโลก

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 14 ตุลาคม 2563 บริเวณสวนเศรษฐกิจพอเพียง ของกองบิน 46 จ.พิษณุโลก น.อ.ภานุวัฒน์ เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 (ผบ.บน.46) ได้นำข้าราชการ กำลังพลทหารกองบิน 46 และแม่บ้านทหารกองบิน 46 จำนวนกว่า 100 นาย สวมเสื้อสีเหลือง และชุดจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และลอกคูคลอง ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

ซึ่งบรรยากาศในการจัดกิจกรรม ทางผู้บังคับการกองบิน 46 ได้มอบต้นไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้น แคนา ให้กับตัวแทนข้าราชการเพื่อนำไปปลูกบริเวณรอบคูคลอง ซึ่งความยาวกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและจัดการด้วยสิ่งแวดล้อมภายในค่ายทหารให้สะอาดน่าอยู่ ใช้พื้นที่เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และจุดพักผ่อนของกำลังพล ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ทางกองบิน 46 ได้จัดแบ่งพื้นที่ให้กำลังพลทหารได้ทำการเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับทหารชั้นผู้น้อย นอกจากนี้ ในส่วนของคูคลองได้จัดให้มีการเลี้ยงปลาไว้จำนวนมาก แต่ด้วยมีผักตบชวาจำนวนมาก จึงมีการขุดลอกเพื่อนำต้นผักตบชวา มาทำปุ๋ย และมานำใช้ประโยชน์อีกด้วย


/////////

แสดงความคิดเห็น