อบจ.ขุดเจาะบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวบ้านร้องยุ้งข้าวกว่า 400 หลังคาเรือน

20 ต.ค.2563  ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอิฐเรศ รำพึงดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทย ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่บ้านร้องยุ้งข้าว หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง คณะกรรมการบริหารงานประปาหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนและเพื่อให้มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี

เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวมีบ่อบาดาลสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพียงแห่งเดียวจึงทำให้ไม่เพียงพอให้ราษฎรทั้งหมู่บ้านกว่า 400 หลังคาเรือน ประชากรกว่า 1,600 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภค พร้อมกันนี้ได้สำรวจพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับอีกกลุ่มหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากจุดแรกประมาณ 1 กิโลเมตร โดยในจุดดังกล่าวมีราษฎรอาศัยอยู่ประมาณ 100 หลังคาเรือน ซึ่งหากดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลครั้งนี้สำเร็จจะสามารถช่วยให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค รวมถึงเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์

เบื้องต้นสำหรับในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบดาลครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จะดำเนินการในเรื่องการขออนุญาตในพื้นที่และนำเข้าแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จากนั้นจะร้องขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้ต่อไป.

/////////

แสดงความคิดเห็น