สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านพิษณุโลก ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน

เมื่อเวลา 09.00 น .วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 500  คน นำโดยนายสมาน  นวลเกิด  นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก ได้รวมตัวกันเพื่อประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ พร้อมชูป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่  9  และในหลวงรัชกาลที่  10 และชูป้ายข้อความ “รักในหลวง ห่วงสถาบัน ช่วยกันเทิดทูน ไม่มีสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไร้แผ่นดินไทย” , “ เราขอปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต” เป็นต้น พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

นายสมาน  นวลเกิด นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมทั้งนี้เนื่องจากพวกเราเป็นประชาชนคนไทยที่เกิดมีสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  จากสภาพความแตกแยก ทำให้พวกเราทุกคน อยากเห็นสังคมไทยกลับมาเป็นสังคมแบบเดิม คือสังคมแห่งมิตรภาพ  สังคมแห่งความเอื้ออากรไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งสี  ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความสมานฉันท์ และมีรอยยิ้ม พวกเราทุกคนมีความหวัง และปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้เกิดขึ้นโดยเร็วจึงได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ/เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในวันนี้ จึงมุ่งมั่นแสดงจุดยืนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร กำนัน แพทย์ประจำตำบล ที่จะทำให้สังคมของประเทศไทย เกิดสิ่งที่ทุกคนอยากเห็น คือทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนเกิดความรัก ความหวงแหนและพร้อมที่จะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต และทำให้พี่น้อง ประชาชนชาวไทยคุณแผ่นดินเกิดโดยเฉพาะ “รู้คุณชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์” และยึดหลัก “ความสงบ ความสันติและรู้ รัก สามัคคี”

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น