จัดเทศกาลกินข้าวใหม่ม้งบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลกประจำปี 2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นายสมเกียรติ​ พูลสุขเสริม​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดเทศกาลกินข้าวใหม่ม้งบ้านน้ำจวง

งานเทศกาลกินข้าวใหม่ม้งบ้านน้ำจวงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีกินอาหารพื้นบ้าน หลังจากชาวเผ่าม้งได้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวเจ้า (  ข้าวโค้ว ) ที่ปลูกช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมาตลอดพื้นที่ไหล่เขาตามหมู่บ้าน ลักษณะทำนาขั้นบันไดนับพันไร่เป็นสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิม้ง ปลอดสารพิษ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

โดยกิจกรรมภายในงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ทั้งนักท่องเที่ยว และชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ที่มาร่วมออกซุ้มอาหารพื้นเมืองนานาชนิด มีกิจกรรมสาธิตการทำข้าวใหม่ของชาวบ้านน้ำจวง การแข่งขันฝัดข้าว และมีการร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยเมนูอาหารจานเด่นของชนเผ่า อาทิ ข้าวโค้ว ไก่ดำตุ๋นสมุนไพรม้ง น้ำพริกม้ง พิซซ่าม้ง เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น