กกต.จัดเวทีเลือกตั้งสมานฉันท์ผู้สมัครนายกและส.อบจ.พิษณุโลก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมสลวงสองแคว หอประชุมบึงราชชนก อบจ.พิษณุโลก นายสมเกียรติ  พูลเสริมสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานในการจัดอบรมชี้แจงโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเซิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการเลือกตั้ง แก่ผู้สมัครในตำแหน่งนายกองค์การบริการส่วนจังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้มีผู้สมัครตำแหน่งนายกองค์การบริการจังหวัดมาร่วมและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมงานจำนวนหนึ่ง

นางสมิหรา  เหล็กพรหม ผู้อำนายการสำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า  ในวันนี้ทางคณะกรรมการได้ทำหนังสือเชิญไปยังผู้สมัครตำแหน่งนายกองค์การบริการส่วนจังหวัด  ผู้สมัครตำแหน่งสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าในที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมานฉันท์  โดยในปีนี้ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งใหม่เพื่อทำความเข้าในให้ถูกต้อง ที่สำคัญให้ความรู้เกี่ยวกับการหาเสียงในสื่ออิเล็คทรอนิก  พร้อมกับเตรียมรับมือการเลือกตั้งในช่วงโควิดโดยการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งจากเดิม 1,200 หน่วย ขยายหน่วยเป็น  1,371  หน่วย  จากเดิมที่แต่ละหน่วยจะมีผู้เข้าในสิทธิ์ประมาณ 1,000 ราย ปรับลดในแต่ละหน่วยเหลือ 600  ราย และมีการคัดกรองตรวจวัดไข้ และมีเจลแอลกอฮอล์ ให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สำหรับผู้ที่มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส  จะต้องไปใช้สิทธิ์ในคูหาพิเศษ ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อจะได้ไม่ให้ไปปะปนกับผู้อื่น

………………………………

แสดงความคิดเห็น