สพม.39 เปิดศูนย์ PLC center ชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2563) นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 พร้อมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพม.39 ได้ร่วมกันเปิด ศูนย์ PLC Center สพม.39 ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เป็นกระบวนการ สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทำงานร่วมกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกัน วางเป้าหมาย การเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและ ผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง

การพัฒนาชุมชมแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยังเป็นกระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร สพม.39 โดยการจัดตั้ง ศูนย์ PLC Center สพม.39 ครั้งนี้ เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลของโรงเรียน ผลงานของครู ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม. 39 พร้อมมีร้านกาแฟบริการเครื่องดื่มในราคามิตรภาพ ช่วงเวลา 08.00 – 17.00 ในวันราชการ เพื่อให้บริการครูและผู้มาติดต่อราชการที่ สพม.39 อีกด้วย

//////////////

แสดงความคิดเห็น