อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี บชร.3

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63 ที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์ และพลเอกถนอม วัชรพุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตลอดจนนายทหารอดีตผู้บังคับบัญชา และนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 51 โดยมี พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และคณะนายทหาร บชร.3 ให้การต้อนรับทั้งนี้ ในช่วงเช้าได้มีการประกอบพิธีสักการะพระพุทธพระเอกาทศรถสุคตญาณประทานพร ศาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อปู่ขุนเณร ศาลสมเด็จพระเอกาทศรถ พ่อปู่ทรัพย์-พ่อปู่ผาชัย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ ตามลำดับ  พร้อมมีพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ด้วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบกที่ 222/2512 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2512 โดยให้เป็นหน่วยขึ้นในการบังคับบัญชาของ กองทัพภาคที่ 3 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านดงภูเกิด ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เป็นหน่วยส่งกำลังบำรุงระดับกองทัพภาค หน่วยที่ 2 ที่จัดตั้งขึ้นใน กองทัพบกและเป็นหน่วยในอัตราของกองทัพภาคที่ 3 มีภารกิจสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงแก่หน่วยในอัตราของกองทัพภาคที่ 3 ใช้อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์หมายเลข 54-1ลงวันที่ 20 กันยายน 2527 ประกอบด้วย กองบังคับการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3  กองร้อยกองบังคับการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุงกองบัญชาการช่วยรบที่ 3กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3  กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3  กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3  กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นหน่วยหลักทางการส่งกำลังบำรุงของ กองทัพภาคที่ 3 ทั้งในยามปกติ และสงคราม ถือได้กว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญในอันที่จะให้หน่วยที่ทำการรบทุกหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 3 สามารถ ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามแผน และนโยบายของกองทัพบก ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

แสดงความคิดเห็น