มทบ.39ร่วมกลุ่มเซนทรัล นำผ้าห่มกันหนาวมอบให้ประชาชนผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.63  พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมรองเสนาธิการ หัวหน้ากองฝ่ายอำนวยการ มณฑลทหารบกที่ 39 พ.อ.นพดล วัชรจิตบวร รองเสธนาธิการ มทบ. 39 ร่วมกับกลุ่มเซนทรัล โดยมี น.ส.สมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มเซนทรัล ได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับประชาชน บ้านห้วยบ่อทอง ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก พร้อมได้จัดชุดช่างตัดผมและชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนอีกด้วยผบ.มทบ. 39  กล่าวว่า ช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ ทางหน่วยทหารได้ตระหนักถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งสภาพอากาศและโรคภัยที่จะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศหนาวเย็น  หน่วย มทบ.39 ได้รับความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดหาผ้าห่มกันหนาวแจกจ่ายให้กับประชาชน รวมทั้งจะจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อลดผลกระทบจากสภาพหนาวเย็น และโรคภัยที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นทางคณะ ผบ.มทบ.39 และคณะกลุ่มเซนทรัล ได้นำผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพ พร้อมด้วยเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง ไปมอบให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้ด้วยตนเอง โดยนำไปมอบให้ที่บ้าน สร้างความอบอุ่นใจและความยินดีให้กับประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลเป็นอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น