แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากบจ.เซ็นทรัลพัฒนา นำไปแจกให้ผู้ประสบภัยหนาวบนยอดดอย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน จากนางสมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล และมูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ และคณะ โดยที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด โดยในห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นพื้นที่ราบสูงมีอากาศหนาวเย็น ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับในครั้งนี้ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป  ซึ่ง พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือภัยหนาวในช่วงนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือโดยเฉพาะตามยอดดอยซึ่งอากาศเริ่มหนาวเย็นมากขึ้น แม้ในพื้นราบยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก อย่างไรทางกองทัพภาคที่ 3 ก็พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในปีนี้อย่างเต็มกำลัง

แสดงความคิดเห็น