ทหารจาก มทบ.39 ช่วยซ่อมบ้านให้กับเด็กหญิง วัย 8 ขวบ

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก ได้จัดชุดทหารช่างเข้าดำเนินการซ่อมบ้านตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคลฯ” ให้กับ เด็กหญิงชนิกานต์ ดีตรุษ อายุ 8 ขวบ ที่บ้านเลขที่ 51/1 หมู่ที่ 4 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งอาศัยอยู่กับบิดามารดาและพี่ชาย แต่ทั้งหมดมีสุขภาพไม่แข็งแรง และที่อยู่อาศัยทรุดโทรมได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  เนื่องจากบิดาของเด็กหญิงชณิกานต์ ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และเคยผ่าตัดมะเร็งกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายเมื่อปี 2562 ไม่สามารถทำงานหนักหรือเดินนานๆ ได้ ส่วนมารดาป่วยด้วยโรคไขมัน ความดันสูง ส่วนพี่ชายอ่ายุ16 ปี มีปัญหาทางการเรียนรู้ อ่านเขียนไม่ได้ ปัจจุบันเด็กหญิงชินิกานต์ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล แต่ด้วยพื้นฐานของครอบครัวที่ยากจน เนื่องจากบิดาและมารดาไม่มีอาชีพ และรายได้ที่แน่นอน มีเพียงแค่งานรับจ้างทั่วไปเป็นบางวันเท่านั้น ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพของครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย โดยทาง มทบ.39 ได้ส่งกำลังพลทหารช่างมาดำเนินการซ่อมแซมสร้างที่พักอาศัยให้มีสภาพที่แข็งแรงมากขึ้นผบ.มทบ.39 กล่าวว่า ทางหน่วยได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีที่พักอาศัยที่ดีขึ้น เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้ทุกหน่วยในกองทัพบก ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของประชาชนต่อองค์กรอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น