ดอกมากาเร็ตบานสะพรั่งสวยงาม ที่เขาน้อย 360 องศา ต.บ้านมุง เนินมะปราง

ที่บริเวณเขาน้อย 360 องศา  หมู่ 1 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เกษตรกรได้ปรับพื้นที่จากไร่ข้าวโพด มาทดลองปลูกต้นดอกมากาเร็ต สลับกับดอกคอสมอส ในพื้นที่กว่า 2 ไร่ ซึ่งในช่วงนี้ดอกมากาเร็ต กำลังออกดอกสีม่วงคราม สวยงาม รอนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม ภูเขาหินปูนที่บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาเที่ยวชมและถ่ายรูปกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีด้านหลังเป็นภูเขาปูหินล้านปีสวยงามเป็นอย่างมาก 

นางพิมพ์ณิภา มีบุญ อายุ 50 ปี กล่าวว่า ปกติตนเองจะปลูกต้นคอสมอส แต่ปีนี้ได้เริ่มต้นทดลองปลูกดอกมากาเร็ต  สีม่วงสวยงาม ประกอบกับในพื้นที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง เป็นชุมชนที่ชาวบ้านตื่นตัวด้านแหล่งท่องเที่ยว  ทำให้มีการสร้างจุดท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย เช่นเดียวกับตนที่เห็นความสำคัญ จึงสร้างจุด Landmark ให้นักท่องเที่ยวได้มาแวะชมและถ่ายรูปกับดอกไม้ โดยเฉพาะดอกมากาเร็ต และดอกคอสมอส  ซึ่งจะบานสลับกันในพื้นที่  ประกอบกับบริเวณพื้นที่ของตนมีภูเขาหินปูนโดดเด่นเพียง 1 ลูกที่เราเรียกว่าเขาน้อย   เป็นจุดเด่นทำให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นมาบนภูเขา เพื่อมาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และพระอาทิตย์ตกยามเย็นอย่างสวยงาม ท่ามกลางภูเขาหินปูนที่รายล้อมเป็นแนววงกลม มองเห็น 360 องศา  จึงนับเป็นเพียงจุดเดียวที่เป็นเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาแวะชมเขาหินปูนและทุ่งดอกไม้ เป็นที่น่าสนใจ ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูป โดยคิดค่าบริการ เพียงท่านละ 10 บาท เท่านั้น เพื่อเป็นค่าบำรุงพืชพันธุ์แปลงดอกไม้

 

//////////////

แสดงความคิดเห็น