ผู้ว่าสั่งเฝ้าระวังและสอบสวนโรค กลุ่มเสี่ยงสูงทั้ง 4 ราย หลังมากับเที่ยวบินเดียวผู้ป่วยโควิดที่พิจิตร

เมื่อเวลา  19.00 น.ของวันนี้( 2 ธ.ค.) นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่าจากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กรณี พบผู้ป่วยหญิงอายุ 25 ปี ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเดินทางจากสนามบินดอนเมือง ลงเครื่องบินที่สนามบินพิษณุโลก  ในเบื้องต้นจังหวัดได้มอบหมายให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังและสอบสวนโรคตามมาตรการทางสาธารณสุข ในเบื้องต้นแล้ว  พบว่า  1. ผู้ป่วยหญิงอายุ 25 ปี จังหวัดพิจิตร เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังท่าอากาศยานพิษณุโลก แล้วเดินทางต่อไปยังจังหวัดพิจิตรทันที

2.ผู้ป่วยเดินทางมาท่าอากาศยานพิษณุโลก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3306 ห้วงเวลา 17.15 – 18.05 น. เที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสาร 120 คน กัปตันและลูกเรือ 9 คน จากการตรวจสอบพบว่ามี กลุ่มผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง 20 ราย อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก 4 ราย และจังหวัดอื่น 16 ราย ที่เหลือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำจำนวน 100 ราย

3.การดำเนินการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค กลุ่มเสี่ยงสูงทั้ง 4 รายในจังหวัดพิษณุโลกสามารถติดตามได้หมดทุกรายแล้วแล้ว สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่ำให้ปฏิบัติตามมาตรการที่แจ้งและอยู่ในช่วงเฝ้าระวังติดตามสอบสวนโรคซึ่งได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้โดยสารทุกรายไว้แล้ว

 

4.ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้เฝ้าระวัง และปฏิบัติตามมาตรการ การสวมหน้ากาก ล้างมือ และรักษาระยะห่าง และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนใน มาตรการป้องกันการระบาดของโรคของจังหวัดที่ได้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง กรอกข้อมูลในระบบ หรือ โทรแจ้งสายด่วน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

///////////

 

แสดงความคิดเห็น