โรงเรียนนครไทยปิด 2 วัน มีครูบินไฟท์เดียวกับผู้ป่วยโควิด-19ชาวจ.พิจิตร

3 ธันวาคม 2563 จากสถานการณ์การพบผู้ป่วยโควิด-19 ชาวจังหวัดพิจิตร ที่เดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองมาลงยังสนามบินจ.พิษณุโลกเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยจ่าสิบเอกประมวล  วันมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย ได้มีประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุผลพิเศษเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2536 โดยให้หยุดการเรียนการสอนในวันที่ 3-4 ธัวาคม 2563 เนื่องจากมีครูโรงเรียนนครไทย 1 ราย เดินทางโดยเครื่องบินกลับมาพร้อมกับผู้ป่วยโควิด-19 ชาวจ.พิจิตร

ประกาศ ปิดเรียนโรงเรียนนครไทยกำหนด 2 วัน  แจ้งว่า ตามที่จังหวัดพิจิตร ได้ประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ covid-19 จำนวน 1 รายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้ติดเชื้อได้เดินทางมาจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 และได้เดินทางท่องเที่ยวในสถานบันเทิง ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะต่างๆในจังหวัดพิจิตรโดยไม่ได้กักตัว 14 วัน ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค เนื่องจากโรงเรียนนครไทยสำรวจพบว่านางจริญญา  ปิยะมิตร ครูโรงเรียนนครไทย ได้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โดยเครื่องบินเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยรายดังกล่าว ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โรงเรียนนครไทยจึงมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อดังนี้ กำหนดปิดสถานศึกษาชั่วคราวระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 ธันวาคม 2563 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติหน้าที่เวรยามมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น