สถานีวิทยุในจ.พิษณุโลกร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 8


วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายมนต์รัตน์ ปาลิวนิช (ดอกรัก เมืองสองแคว) ประธานชมรม 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมปรึกษาชมรมฯ ได้นำสมาชิกชมรม เจ้าหน้าที่และผู้ดำเนินรายการวิทยุท้องถิ่นในคลื่นวิทยุหลัก ของจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนวัดแตน หมู่ 5 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยนำอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดพิษณุโลก นำมอบให้แก่ 4 โรงเรียนของอำเภอบางระกำ ได้แก่ โรงเรียนวัดแตน โรงเรียนนิคมบางระกำ โรงเรียนบ้านหนองขานาง และโรงเรียนบ้านห้วงกระได้ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและพี่น้องประชาชนทีอยู่ในพื้นที่และตำบลใกล้เคียง
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวะศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก 4 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว วิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยอาชีวะศึกษา ได้ออกหน่วยให้บริการ ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน ทาสีอาคาร บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผม ฝึกอบรมอาชีพ และแนะแนวการศึกษา หน่วยทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน อุดฟันฟรี และได้ทำพิธีสงมอบห้องพยาบาลให้กับโรงเรียนวัดแตน ทั้งนี้ โดยมี นางพะเยาว์ ลีลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแตนเป็นผู้รับมอบกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก นายธราดล อภิจารี ปลัดอาวุโสอำเภอบางระกำ นายฉลาด ยังเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม และประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลคุยม่วง ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน

แสดงความคิดเห็น