ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ SWU & NU จัดงานปันน้ำใจให้น้องในงาน 33 ปี พิราบคืนรัง

ที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รองศาสตราจารย์สุรีย์ พงศ์จันทร์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร นางวรางคณา อนันตะ ประธานการจัดงาน 33 ปีพิราบคืนรัง พร้อมด้วยศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกันนำอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ที่เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่างทางด้านสติปัญญา และนักเรียนที่มีความบกพร่างทางการได้ยิน ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมร่วมจัดกิจกรรมพาเด็ก ๆ เล่นและแจกรางวัล ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมของงานงาน “33 ปี พิราบคืนรัง”

นอกจากนี้ บริษัทมาดามฟิน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอีกจำนวน 10,000 บาทด้วย ส่วนในภาพค่ำได้ร่วมจัดงานมุฑิตาจิตแด่คณาอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์อารีย์ กลั่นกลิ่นหอม อาจารย์สุรีย์ พงศ์จันทร์ อาจารย์ชาญชัย รัตนวิบูลย์ ณ ร้านอาหาร Feel Good cafe’ เพื่อร่วมรำลึกอดีตของสถาบันการศึกษาในรั้วเทาแสด สานสัมพันธ์จากรุ่นอดีต-สู่รุ่นปัจจุบัน เป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าในสาขาวิชาเอกภูมิศาสตร์ วิชาเอกประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรุ่นน้องในช่วงรอยต่อระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร กว่า 33 ปี ที่จบการศึกษาไปถึงปัจจุบัน ได้พบปะกัน ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ได้แยกตัวและยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี 2533 จนถึงปัจจุบัน.

……………………

แสดงความคิดเห็น