ตรวจคัดกรองโควิด ลูกจ้าง 4 ร้านอาหารทะเลในจ.พิษณุโลก

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่อาคารตึกพิเศษ พพร.1 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ซึ่งปรับปรุงเป็นอาคารสำหรับตรวจและคัดครองผู้เสี่ยง และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งการเกิดการระบาดในรอบแรกเมื่อต้นปี 2563 ในวันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก ได้ร่วมกับ ทางโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ค้า อาหารทะเลสด ที่รับมาจาก ตลาดสดมหาชัย จ.สมุทรสาคร มาจำหน่ายในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารทะเล จำนวน 4 ร้าน ที่รับอาหารทะเลสดมาจาก ตลาดสดมหาชัย รวมมีลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน

ในวันนี้จึงได้ทำการเชิญตัวลูกจ้าง-เจ้าของร้าน อาหารทะเล ทั้ง 4 ร้านค้า ใน จ.พิษณุโลก เข้ามาทำการ ตรวจคัดกรอง และสอบสวนโรค และทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก โดยผลตรวจทั้ง 50 ราย จะออกในช่วง 2 ทุ่ม วันนี้

/////////////////////////

แสดงความคิดเห็น