รองแม่ทัพแจกหน้ากากอนามัยให้คำแนะนำประชาชนป้องกันโควิด

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน จุดคัดกรอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มาตรการควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลกแห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 แนะนำประชาชนในการป้องกันโควิดเมื่อวันที่ 5 ม.ค.  พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  เดินทางไป ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ( วัดใหญ่ ) อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อร่วมแจกหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำวิธีการคัดกรองเชื้อไวรัส โควิด –19  โดยมีกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ในการดูแลประชาชนอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะพระพุทธชินราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก ให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019หลังจากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ ผบ.มทบ.39 ได้เดินทางไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งแรก และแห่งที่ 2  เพื่อตรวจสอบความเข้มงวดตามมาตรการ การป้องกันไวรัสโควิด19  และขั้นตอนการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ตลอดทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย  การจัดจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อให้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ที่เข้มงวด นอกจากนั้นได้ให้คำแนะนำผู้โดยสาร  และพนักงานขับรถเกี่ยวกับมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 รวมถึงพบปะพูดคุยแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดในจุดที่เสายงสูง  การลงทะเบียนและใช้ Application ไทยชนะ และ หมอชนะ ในการเดินทาง และการเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น