พิษณุโลกเมืองปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ตลาดเทสโก้โลตัส ถนนพิษณุโลก – บึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก (ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พิษณุโลกเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้าย โดยมี พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก (ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับ

พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า เนื่องจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ และผู้ขับขี่ ได้รับบาดเจ็บโดยส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย ประกอบกับพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในปัจจุบันยังคงพบว่ามีประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยกันเป็นจำนวนมาก แม้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการกวดขันจับกุมมาโดยตลอดแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกนิรภัย และนับวันจะมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา

สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการ พิษณุโลกเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อปลูกฝังด้านจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน สร้างจิตสำนึกในการขับขี่เคารพกฎจราจร ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างจริงจัง โดยจะต้องสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้ดำเนินโครงการเพื่อให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวกปลอดภัยขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และสนับสนุน การดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการลดอุบัติเหตุจราจรโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้รถจักรยานยนต์ ลดความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สินและเศรษฐกิจและสังคม พร้อมสร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบด้านการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ จากภาคประชาชน กับแผนพัฒนาเมืองพิษณุโลก ให้เป็นเมืองปลอดภัย เมืองท่องเที่ยวเมืองบริการ และเป็นสังคมต้นแบบในการปฏิบัติตามกฎจราจร การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

แสดงความคิดเห็น