จ.พิษณุโลกปล่อยขบวนบุคลากรทางการแพทย์ 250 นายไปช่วยสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 08.30 น. เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลกโดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย  นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, คณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์และสาธรารณสุข จังหวัดพิษณุโลก  ได้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ไปสนับสนุนการดำเนินงานการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตามที่ร้องขอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกที่ปฏิบัติงานสนับสนุนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปช่วยที่จังหวัดสมุทรสาคร

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่จังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร้องขอทีมปฏิบัติกรควบคุมโรคติดต่อ (CDCU), ทีมรักษาพยาบาล (Case management) และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT)จากจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม และปฏิบัติการสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือจาก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, ศูนย์วิชาการทุกแห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมวามพร้อมสำหรับการควบคุมการระบาดภายในจังหวัดพิษณุโลก และพร้อมสนับสนุนบุคคล

สำหรับการควบตมการระบาดในพื้นที่ที่มีการระบาตอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ได้จัดทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU), ทีมรักษาพยาบาล (Case management) และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MAT) ไปช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว ที่จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน

ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวขอบคุณและชื่นชม ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ทุกคน ที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละเพื่อไปช่วยเหลือ สนับสนุนทีมแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสาคร ถึงแม้ว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะเป็นโคติดเชื้อร้ายแรง แต่หากเรามีการป้องกันตัวตามมาตรการแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเราก็สมารถปลอดภัยจากการติดเชื้อ COVD-19 ได้ และที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ขอให้ใช้แนวทางการปฏิบัติของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันรางกาย การปฏิบัติ NEW NORMAL

ในการส่งบุคลากรทางการแพทย์ไปช่วยที่จ.สมุครสาครครั้งนี้ พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวให้กำลังใจทีมงาน พร้อมกับทำพิธีปะพรหมน้ำมนต์ และแจกวัตถุมงคลให้กับผู้ไปปฏิบัติงานทุกนาย ก่อนที่ผวจ.พิษณุโลกจะทำพิธีโบกธงปล่อยขบวนรถ

////////////

 

แสดงความคิดเห็น