อบจ.พิษณุโลกนำเครื่องจักรกลเข้าปรับเกรดถนนสายบ้านห้วยกอก-เข็กใหญ่ ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปรับเกรดถนนของเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกอก ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับเกรดถนนลูกรังสายบ้านห้วยกอก-เข็กใหญ่ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยประสานงานร่วมกับ นายสมบัติ อินทร์จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนบ้านห้วยกอก กว่า 230 หลังคาเรือน ได้ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปจำหน่าย อาทิ มันสำปะหลัง สับปะรด ยางพารา ข้าวโพด และใช้คมนาคมสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน โดยในการดำเนินการปรับเกรดถนนครั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก.
———————————————

แสดงความคิดเห็น