ผู้สูงอายุ-ไม่มีสามาร์ทโฟนแห่มาลงทะเบียนเราชนะ ธ.กรุงไทยบริการ 15-25 ก.พ.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ ไม่มีสมาร์ทโฟน แห่มาลงทะเบียนโครงการเราชนะ ที่ธนาคารกรุงไทย สังกัด สำนักงานเขตพิษณุโลก  สาขาถนนสิงหวัฒน์ อ.เมืองพิษณุโลก ที่เริ่มเปิดบริการจุดลงทะเบียนบริการประชาชนวันแรกในเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์  และจุดนี้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ บรรยากาศวันแรกค่อนข้างหนาแน่นด้วยประชาชนที่มารอใช้บริการ ที่ส่วนใหญ่แล้ววันนี้ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยช่วงเช้า มีผู้มาต่อคิวรับบัตรคิวแล้ว 100 คน เจ้าหน้าที่ต้องคอยชี้แจงเป็นระยะ ๆ ให้ผู้ที่มาทีหลังสามารถมาใช้บริการวันอื่นได้ เพราะ เปิดบริการลงทะเบียนให้ทุกวันตั้งแต่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

การบริการประชาชนวันแรกยังค่อนข้างขลุกขลัก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องรอเซ็ตระบบคอมพิวเตอร์ และเริ่มบริการให้ประชาชนรายแรกได้ในเวลาประมาณ 09.00 น. และใช้เวลาบริการประชาชนรายละประมาณ 10 นาที ทั้งนี้ ผู้สูงอายุบางราย ก็มีลูกหลานลงทะเบียนเข้าโครงการผ่านสมาร์ทโฟนแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาอธิบายให้ใช้สมาร์ทโฟนโหลดแอปเป๋าตังค์ ซึ่งเริ่มรับเงินใช้จ่ายได้ในวันแรกในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ขณะที่ผู้มารอใช้บริการส่วนใหญ่ เป็นโทรศัพท์แบบปุ่มกด ซึ่งต่างนั่งรอเจ้าหน้าที่บริการ

นายเสนาะ  คงรอด อายุ 63 ปี ชาวอ.เมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า มารอใช้บริการตั้งแต่ 06.30 น. โทรศัพท์ของตนเป็นแบบกดปุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟน อยากได้เงินไปซื้อของใช้ภายในบ้าน

นางมาลี  ทองนิโรจน์ อายุ 71 ปี ชาวอ.เมือง จ.พะเยา ที่มาอาศัยอยู่กับบุตรสาวที่อ.เมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า  มารอตั้งแต่ 06.30 น. ของวันนี้ อยากได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคใช้ในครัวเรือน เพราะไม่อยากรบกวนลูก เป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนได้มาก

อนึ่ง  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สังกัด สำนักงานเขตพิษณุโลก รับลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15-25 ก.พ.64 โดยมีจุดรับลงทะเบียน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้  1.วันจันทร์ที่ 15/2/64  1.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30 1.2 เทศบาล เมืองอรัญญิก 9.00-12.00 1.3 อบต.หัวรอ 13.00-16.00 1.4 ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม 9.00-16.30 1.6 ที่ว่าการอำเภอบางระกำ 9.00-16.30

2.วันอังคารที่ 16/2/64 2.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30 2.2 ที่ว่าการอำเภอวังทอง 9.00-16.30 2.3 ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง 9.00-16.30

3.วันพุธ ที่ 17/2/64 3.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30 3.2 ที่ว่าการอำเภอนครไทย 9.00-16.30

4.วันพฤหัสบดี ที่ 18/2/64 4.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30 4.2 ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 9.00-16.30 4.3 ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ 9.00-16.30 4.4 ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ 9.00-16.30

5.วันศุกร์ ที่ 19/2/64 5.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30 5.2 ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม 9.00-16.30 6.วันเสาร์ ที่ 20/2/64 6.1 อาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ ชั้น 2 เวลา 8.30-16.30

7.วันอาทิตย์ที่ 21/2/64 7.1 อาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ ชั้น 2 เวลา 8.30-16.30

8.วันจันทร์ที่ 22/2/64  8.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30

9.วันอังคาร ที่ 23/2/64 9.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30

10.วันพุธ ที่ 24/2/64  10.1 จุดบริการชั้นล่างอาคารสาขาถนนสิงหวัฒน์ 8.30-16.30

แสดงความคิดเห็น