คืบหน้าไปมาก สะพานข้ามแม่น้ำน่านจ.พิษณุโลกแห่งใหม่ กำหนดเสร็จส.ค.64

28 กุมภาพันธ์ 2564 พาชมบรรยากาศการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านแห่งใหม่ ขนาดความยาว 120 เมตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมระหว่างฝั่งวัดใหญ่ ( ตะวันออก ) และฝั่งพระราชวังจันทน์ ( ตะวันตก ) ของจ.พิษณุโลก สถานที่ก่อสร้างบริเวณหน้าพระราชวังจันทน์ กับโรงน้ำแข็งโกลด์ไอซ์  ห่างจากวัดใหญ่ประมาณ 600 เมตร

สะพานข้ามแม่น้ำน่านของจ.พิษณุโลก แห่งใหม่นี้ เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท มีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2564 ค่าก่อสร้าง 79.9 ล้านบาท  ผู้รับจ้างก่อสร้างบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้ว ได้วางโครงสร้างพื้นสะพานเรียบร้อยแล้ว และกำลังขึ้นเหล็กโค้งบริเวณเหนือสะพาน คาดว่าหลังก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่ง ในการระบายการจราจรของเมืองพิษณุโลก รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกในการเชื่อมโยงสองฝั่งน่าน ระหว่างฝั่งวัดใหญ่ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และฝั่งพระราชวังจันทน์

ที่มา ช่วงปี 2558 เทศบาลนครพิษณุโลกมีแนวคิดจะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชื่อมโยงทั้งสองฝั่งแม่น้ำน่าน ทิศตะวันออก มีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ สถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช และทิศตะวันตกมีโบราณสถานพระราชวังจันทน์ สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนศวรมหาราช โดยร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบทให้ออกแบบสะพานและอนุมัติงบประมาณ และปัจจุบันได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างแล้วประมาณ 80 ล้านบาท ได้เซ็นสัญญาผู้รับจ้างแล้ว และกำลังดำเนินการเริ่มก่อสร้างระยะเวลา 24 เดือน

สะพานเพื่อการท่องเที่ยวข้ามแม่น้ำน่านแห่งใหม่นี้ จะเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก บริเวณที่ตั้งโครงการ อยู่ที่บริเวณใกล้โรงน้ำแข็งโกล์ไอซ์ ถนนพุทธบูชา  ข้ามไปอีกฝั่งตรงทางเข้าอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ รูปแบบสะพานที่ออกแบบเป็นสะพานเหล็ก (Steel Arch Bridge) เป็นโครงการเหล็กรูปพรรณมีโครงเหล็กที่โค้งแบบพาราโบล่า ช่วยรับน้ำหนักพื้นสะพาน โดยถ่ายแรงผ่านสายเคเบิล  ส่งผลให้โครงสร้างรับพื้นสะพานมีความหนาลดลงมาก ทำให้ช่องลอดในแนวดิ่งมากกว่าสะพานเหนือน้ำและท้ายน้ำ ความยาวสะพานประมาณ 120 เมตร โดยโครงสร้างพื้นผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร มีทางเท้ากว้างข้างละ 3 เมตร แบ่งเป็นเส้นทางจักรยานกว้าง 1.50 เมตร  และทางเดินเท้ากว้างข้างละ 1.50 เมตร

…………………………………………………………….

 

 

แสดงความคิดเห็น