ทหารช่วยเหลือเกษรกรอ.เนินมะปรางเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วแระญี่ปุ่น

วันที่ 2 มีนาคม 2564 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 20 นาย ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วแระญี่ปุ่น โดยมี นาย ปรีชา  แสนจันทร์ ผู้ประสานงานกลุ่ม ได้แจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยสืบเนื่องมาจากในพื้นที่บ้านทุ่งยาว และบ้านคลองตาลัด ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกถั่วแระญี่ปุ่น กว่า 200 ไร่ และในปัจจุบันเกษตรกรกำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บผลผลิตทางการเกษตร และที่สำคัญหากไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันเวลาที่กำหนด ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายตามมา

นาย ปรีชา  แสนจันทร์ กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้ง และขอบคุณทหาร มทบ.39 ที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน  โดยได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือในวันนี้ รู้สึกดีใจที่ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน หากไม่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ พวกเราอาจจะขาดทุน ผลผลิตก็จะเสียหาย เก็บขายส่งโรงงานไม่ทันกำหนดก็เป็นได้

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 กล่าวว่า หน่วยงานทหารได้ให้ความสำคัญเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอดโดยได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและร้องขอเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้ทุกหน่วยในกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 39 จึงได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของประชาชนต่อองค์กรอีกด้วย

//////

แสดงความคิดเห็น