”บ้านเทอดชาติ” ต.บ่อภาค แหล่งปลูกผักอินทรีย์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง

ร.ท.พานทอง ทอนแสง รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาว กล่าวว่า พื้นที่ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก มีพื้นที่ติดชายแดน สปป.ลาว มีน้ำตกภูสอบดาว ที่ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามากว่า 2-3 หมื่นคน โดยเฉพาะพื้นที่ บ้านเทอดชาติ หมู่ที่ 10 ต.บ่อภาค ซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง ซึ่ง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ เป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมา 9 ครั้ง ส่งเสริมโครงการพระราชดำริ มีสมาชิกกว่า 1,000 คน ที่นี่เจริญได้เพราะพระองค์ท่าน ชาวบ้านต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

สำหรับบ้านเทอดชาติ หมู่ 10 ต.บ่อภาค นับเป็นแหล่งผลิตผักอินทรีย์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง เป็นจุดมาดูงานสาธิตการปลูกผักอินทรีย์ของเกษตรกร ปัจจุบันมีโรงเรือนปลูกผัก 47 โรงเรียน คาดในปีหน้าจะขยายเพิ่มเป็น 67 โรงเรือน แต่ละโรงเรือนใช้เงินลงทุน 6-7 หมื่นบาท ผลิตผักตามออร์เดอร์ มีการวางแผนให้ผลผลิตออกได้ทุกสัปดาห์ ในแต่ละปีปลูก 8-9 รอบ /โรงเรือน  โรงเรือนต่อรอบละ 5,000 -20,000 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดของผัก  สำหรับผักที่ปลูกประกอบด้วย ครอสสลัด เรดโอค คะน้าฮ่องกง เบบี้ครอส กวางตุ้งฮ่องเต้ เครว ผักทั้งหมดใช้ระบบอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ชีวพันธุ์โครงการหลวง  โดยผักที่ปลูกนำส่งโรงงานที่ จ.สมุทรสาคร  สิ่งที่ได้จากการปลูกผัก คือได้ป่าคืน ปลอดโรคมะเร็ง ประชาชนปลอดภัยจากสารเคมี

ร.ต.วันนา วรรณไสย ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ในพื้นที่บ้านเทอดชาติ มีชาวบ้านพื้นที่สูง เคยทำไร่ข้าวโพด แต่หันมาปลูกผักปลอดสารพิษ  ภายในโรงเรือน ภายใต้มาตรฐานการรับรองของกรมวิชาการเกษตร  สมาชิกปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 14 ครอบครัว มีโรงเรือนทั้งหมด 47 โรงเรือน  ปัจจุบันทำการผลิตผักอินทรีย์ส่งให้กับบริษัทที่ จ.สมุทรสาคร บางส่วนก็ส่งขายท้องตลาดทั่วไป โดยผักที่ผลิตก็จะเป็นหลักๆ ก็จะเป็นพวกสลัด 3 ประเภท 3 ชนิดคือ คอสเขียว  กรีนโอ๊ด เรดโอ๊ค จะตัดส่งให้กับบริษัท เพื่อนำไปแปรรูปส่งให้กับลูกค้าอีกครั้ง โดยเกษตรกร ที่ปลูกผัก สามารถส่งขายในปีหนึ่ง ตัดขายได้ประมาณ 8 ครั้ง ขายครั้งละ 3-4 หมื่นบาท สามารถสร้างรายได้อย่างดีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผักทีเดียว ที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาวิกฤติโควิด แต่ชาวบ้านที่นี้ก็จะตัดผักขายให้กับชุมชนด้วยกันเอง และกระจายให้กับทางจังหวัดพิษณุโลก ขายทางออนไลน์ ก็สามารถผ่านวิกฤติดังกล่าวไปได้บ้าง จนกระทั่งในช่วงนี้ทางบริษัทที่รับซื้อกลับมารับซื้อเหมือนเดิมแล้ว

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า ในพื้นที่บ้านเทอดชาติ  ต.บ่อภาคแห่งนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกผัก และผลไม้ โดยเฉพาะองุ่น ทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยววีถีชุมชน ชมแหล่งปลูกผักอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้นอกจากจะได้ชมวิถีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งแล้ว ยังสามารถสัมผัสอากาศที่เย็นต่อเนื่องตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล กว่า 1,000 เมตร โดยมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักกันกว่า 10 หลัง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า หรือจะเดินทางไปต่อที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้อีกด้วย

////////////////

 

แสดงความคิดเห็น