อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับราษฎรตำบลวังนกแอ่น อ.วังทอง สร้างฝายชะลอน้ำ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นทีหมู่ 7 บ้านแก่งจูงนาง ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งร่วมพบปะกับชาวบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจขององค์การบริการส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง นายเสน่ห์ พลรบ กำนันตำบลวังนกแอ่น นางกาหลง แก้วสว่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 จิตอาสา และราษฎรในพื้นที่ตำบลวังนกแอ่นกว่า 50 คน ช่วยกันกรอกกระสอบทรายนำไปสร้างฝายชะลอน้ำกั้นบริเวณแก่งจูงนางกลางลำน้ำเข็ก เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้หน่วยงานราชการในพื้นที่นำรถบรรทุกน้ำมาสูบน้ำจากบริเวณดังกล่าวไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่หมู่ 7, 10, 14, 17 ของตำบลวังนกแอ่น ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่กว่า 1,000 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภค รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเล่นน้ำคลายร้อนในช่วงฤดูร้อน ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่.

——————————————————

แสดงความคิดเห็น