จนท.นำกระสอบทรายกั้นลำน้ำเข็กที่น้ำตกสกุโณทยานกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง

วันที่ 30 มี.ค.64 นายฟารุต ใจทัศน์กุล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน หรือน้ำตกสกุโณทยาน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้นำเจ้าหน้าที่นำกระสอบบรรจุทราย ไปทำการกั้นลำน้ำเข็ก บริเวณน้ำตกสกุโณทยาน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง เนื่องจากระดับน้ำในลำน้ำเข็กลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อนในการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน  ในปีนี้ลำน้ำเข็กได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว บางจุดถึงกับแห้งขอด ทางเจ้าหน้าที่ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จึงได้ระดมกำลัง พร้อมนำกระสอบทรายมากั้นลำน้ำเข็ก เพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ในอุปโภคบริโภคให้พอเพียง ในช่วงหน้าแล้งนี้
สำหรับลำน้ำเข็ก เป็นลำน้ำสายเล็กที่ไหลมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลผ่าน อ.วังทอง ทอดยาวขนาบไปกับทางหลวงหมายเลข 12 (สายพิษณุโลก-หล่มสัก) ในฤดูฝนจะมีน้ำไหลหลากจำนวนมาก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะในช่วงล่องแก่ง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น