หลายพื้นที่ยังคงประสบภัยแล้ง อบจ.ส่งรถบรรทุกน้ำบรรเทาความเดือดร้อนต่อเนื่อง

วันที่ 23 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทำให้นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายถนอมชัย บุตรวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายอมาณัติ น้อยวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเนินมะปรางเขต 1 นำเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรถน้ำจำนวน 2 คัน ออกไปแจกน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ที่หมู่ 1 บ้านเนินสูงตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายให้ตามบ้านเรือนประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

โดยประชาชนต่างดีใจอย่างมากและขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่มาให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้

/////////////

แสดงความคิดเห็น