โรงเจไซทีฮุกตึ๊งปิด 20 วัน ทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด

วันที่ 26 เมษายน 2564 ที่โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง สมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์ เขาสมอแคลงอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรับประทานอาหารเจจำนวนมาก ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารได้มีมติร่วมกันให้ปิดดำเนินการ เป็นเวลา 20 วัน เพื่อร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่และเป็นการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 แพร่ระบาดในพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เพื่อเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอีกครั้งก่อนเปิดดำเนินการตามปกติ

โดยในวันนี้ได้ร่วมเจ้าหน้าที่ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณพร้อมทั้งทำการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อภายในวิหารและสถานที่ท่องเที่ยว ภายในสมาคม โดยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางโรงเจได้ทำการปิดพื้นที่ งดให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรเป็นระยะเวลา 20 วัน โดยจะเปิดให้เข้าอีกครั้งในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และงด การบริการทุก ทุกประเภท ยังคงไว้แต่เพียงฝ่ายงานกู้ภัยบูรพาที่ยังคงให้บริการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

/////////////////////////

แสดงความคิดเห็น