อบจ.พิษณุโลกก่อสร้างถนนสายบ้านวังกุ่ม-ศรีมงคล อ.บางระกำ


วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวลิต บุญก่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ยกระดับสายบ้านวังกุ่ม-ศรีมงคล หมู่ที่ 15 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ เชื่อมต่อกับตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และใกล้จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 นี้ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 162 โครงการ เพื่อต้องการให้ประชาชนได้ใช้สัญจรสะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น.

แสดงความคิดเห็น