กองพลพัฒนาที่ 3 จัดคาราวานตลาดสดเคลื่อนที่ช่วยประชาชนจากผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 ที่บริเวณศูนย์ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนาที่ 3  พร้อมรอง ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 ทหารจิตอาสาพระราชทาน ทหารพันธ์ดี  ได้ร่วมจัดกิจกรรม ในโครงการทหารพันธ์ดีในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จากผลกระทบในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด  ตามนโยบายของกองทัพบกสำหรับสิ่งของที่นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ และปลาที่เลี้ยงไว้ในโครงการเกษตรพันธ์ดี  พร้อมผักสดที่ปลูกอยู่ภายในค่ายจำนวนหลากหลายชนิด  โดยมีรถจักรยานยนต์เดลิเวอรี่ทหารพันธุ์ดีบรรทุกสิ่งของจำเป็นขับขี่ตระเวนไปตามชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มีทั้งผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ถูกกักพื้นที่กรณีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อ.วังทอง, อ.นครไทย และ อ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจำนวน 126 ราย นอกจากนั้น ผบ.พล.พัฒนาที่ 3  ยังให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วง โดยได้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร มะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 300 กิโลกรัม ที่ประสบปัญหาไม่สามารถนำออกไปจำหน่ายได้ตามปกติ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้ประชาชนรายอื่น ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง  พร้อมประสานกับผู้นำท้องถิ่น อสม. ลงพื้นที่ติดตามอาการผู้ที่เฝ้าระวัง เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ  พร้อมเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมกันด้วยในส่วนการช่วยเหลือระยะยาวที่ยั่งยืน  ทาง พล.พัฒนาที่ 3 ได้ประชาสัมพันธ์ และสอบถามความต้องการของประชาชน ในการปลูกผักไว้รับประทานที่บ้านแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งทาง กองพล.พัฒนาที่ 3 มีโครงการเดริเวอรี่ทหารพันธุ์ดี ช่วยสร้างตู้กับข้าวข้างบ้านให้ประชาชน  โดยจะส่งทหารพันธุ์ดี พร้อมอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์สนับสนุนพี่น้องประชาชนปลูกผักครัวเรือนเอาไว้รับทานในครัวเรือน  เหลือจากรับประทานสามารถนำไปขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

 

แสดงความคิดเห็น