ฉส.สอบคัดเลือกเด็ก ม.1 ประเภท ความสามารถพิเศษ ตามมาตรการป้องกันโควิด

วันนี้ (19 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายสุรสิทธิ์  ลาภอินทรีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  และทีมบริหารสถานศึกษา ได้เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่สมัครเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภท ความสามารถพิเศษ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือก ที่ได้แยกออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทดนตรีไทย – ดนตรีสากล  ประเภทนาฎศิลป์ไทย ประเภทกีฬา และประเภทศิลปะทัศนศิลป์ ซึ่งในการสอบครั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นตามมาตรการป้องกันโควิด คือ การวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่างการนั่งสอบ

โดยกรรมการพิจารณาจากความสามารถทางด้านการปฏิบัติ และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน อาทิ ประเภทกีฬา กรรมการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานด้านกีฬา (Portfolio) เป็นแฟ้มสะสมผลงานด้านกีฬาของนักเรียน (Portfolio) ข้อมูล ผลงานเด่นๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ในระดับโรงเรียน/จังหวัด/ประเทศหรือระดับนานาชาติ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยจะประกาศผลสอบภายในวันที่ 20 พ.ค.นี้ เพื่อให้นักเรียนมาสอบในรายวิชาสามัญในวันเสาร์ที่ 22 พ.ค.64 อีกครั้ง

สำหรับ นักเรียนที่สอบในประเภทความสามารถพิเศษ โรงเรียนสามารถรับได้ 10 ที่นั่งจากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 18 คน

///////////

 

แสดงความคิดเห็น