“ชวน หลีกภัย” มอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบางและนมผงสำหรับเด็ก ที่ได้รับผลกระทบโควิด ที่พิษณุโลก

เมื่อเวลา 08.00 น    วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบาง และนมผงสำหรับเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ

นายชวน หลีกภัย ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม กะว่าการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้เพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบาง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค โดยมอบผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเพื่อจัดสรรไปยังอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นตัวแทนส่งมอบหน้ากากอนามัยไปยังกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการมอบนมผงสำหรับเด็กเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่มีเด็กเล็กในการดูแล

ซึ่งในวันนี้จะมีการลงพื้นที่จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร อำเภอสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี และ จังหวัดอ่างทอง โดยที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับหน้ากากอนามัยที่จะนำไปมอบให้กับกลุ่มเบาะบาง จำนวน 10,000 ชิ้น

///////////////

แสดงความคิดเห็น