วัดน้ำพริก อ.นครไทย เคลียร์ปมปัญหาเงินวัดหลังเจ้าอาวาสมรณภาพ

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 64 ผู้สื่อขาวรายงานว่า ที่วัดน้ำพริก ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก มีการประชุมชี้แจงให้กับชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้งมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมรับทราบเรื่องเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ของวัดน้ำพริก และการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน หลังจากพระมหาไพฑูรย์ กัลยาณธโร รองเจ้าคณะอำเภอนครไทย เจ้าอาวาสวัดน้ำพริก มรณภาพจากอุบัติเหตุที่ผ่านมานานกว่า 1 ปี


หลังเจ้าอาวาสรูปเดิมมรณภาพ ได้มีการแต่งตั้งพระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฒโฒ หรือพระมหาแมน มารักษาการเจ้าอาวาสเป็นการชั่วคราว ซึ่งได้เข้ามาพัฒนาวัดน้ำพริกให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามแนวพระพุทธศาสนา พร้อมจัดงานพิธีบรรจุเก็บศพร่างของอดีตเจ้าอาวาสให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มีชาวบ้านบางส่วนยังไม่เข้าใจและเคลือบแคลงสงสัย เนื่องจากมีความสงสัยเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินรายรับรายจ่ายของวัด เพราะทางพระมหาแมนยังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงรายละเอียดให้ชาวบ้านได้รับทราบ เนื่องจากขณะมารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก ได้มีคำสั่งปลดพระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฒโฒ หรือพระมหาแมน จากกคำสั่งเก่าวัดที่กรุงเทพแห่งหนึ่ง ชาวบ้านไม่ทราบเรื่องที่ถูกปลดดังกล่าว และพระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฒโฒ ไม่สามารถเดินทางกลับมาที่วัดน้ำพริกนานกว่า 2 เดือน จึงเกิดความไม่พอใจและเกิดสงสัยเกี่ยวกับเงินวัดนำไปใช้จ่ายอะไรบ้าง และเงินประกันชีวิตของพระมหาไพฑูรย์ กัลฺยาณธโร เจ้าอาวาสรูปเดิมอีกจำนวนหนึ่ง
ภายหลังชาวบ้านได้ยื่นเรื่องที่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ทางคณะสงฆ์ที่มีอำนาจแต่งตั้งพระครูสุจิณ อาจารคุณ เจ้าคณะตำบลเนินเพิ่ม และเป็นเจ้าอาวาสวัดโนนสูง-อรัญญา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อให้มารักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก เนื่องจากพระครูสุจิณ อาจารคุณ เป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านนับถือศรัทธา เพราะตลอดเวลาที่ผ่าน มีความสนิทสนมกับเจ้าอาวาสรูปเดิม และมาช่วยพัฒนาวัดน้ำพริกมานานหลายปี จนเป็นที่ไว้วางใจของชาวบ้าน จึงต้องให้มาดูแลจัดการทรัพย์สินแทนเจ้าอาวาสรูปเดิม


ด้าน พระครูสุจิณ อาจารคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำพริกรูปปัจจุบัน เปิดเผยว่า หลังได้รับการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก จะดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้เรียบร้อย เพื่อให้ทุกอย่างไม่มีข้อกังขาแล้ว เพราะวัดนี้มันนิ่งมานานแล้ว ตั้งแต่รองเจ้าคณะอำเภอ หรือเจ้าอาวาสวัดน้ำพริกมรณภาพไป ความคิดเห็นของชาวบ้านที่แตกต่างกันไม่เข้าใจตรงกัน ในวันนี้จึงได้มีการประชุมชี้แจงให้คลายสงสัยถึงที่มาที่ไปของรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ของวัดน้ำพริก นอกจากนี้พระมหาแมนยังได้ไปร้องต่อศาลเพื่อขอจัดการเรื่องมรดก เรื่องกรมธรรม์ประกันชีวิตของอดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพ รวมถึงการมีมติของคณะสงฆ์ให้แต่งตั้งเลือกเจ้าอาวาสรูปใหม่ในอนาคต ที่จะต้องดูพฤติกรรมการวางตัว ว่ามีความเหมาะสมที่จะดูแลวัดได้หรือไม่ เพราะว่าอาตมามารักษาการเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้น โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้พิสูจน์ดูว่า เจ้าอาวาสรูปใหม่นี้มีคุณสมบัติและบทบาทของเจ้าอาวาสหรือไม่ แต่ขอให้ยึดมั่นในความสุจริตเอาไว้ก่อน โดยเฉพาะกับสงฆ์กับวัด เพราะมีสิ่งล่อตาล่อใจมาก โดยให้ทางผู้นำชุมชนรับรู้รายละเอียดทั้งหมด นำไปบอกกับชาวบ้านได้ถูกต้อง


ขณะที่ พระครูวินัยธรอุดมชัย ฐิตวุฒโฒ หรือ พระมหาแมน ได้กล่าวกับชาวบ้าน ว่า ตั้งแต่มารักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก ตนเองไม่เคยเรี่ยไรเงินจากชาวบ้าน หรือรับบริจาคแม้แต่บาทเดียว เงินทำนุบำรุงวัดก็เป็นเงินส่วนตัว ไม่เคยแตะต้องเงินในบัญชีของวัดแต่อย่างใด แต่มีเรื่องไม่ค่อยดีที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ต่างประเทศ เกิดความสงสัยไม่สบายใจ รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนยังไม่เข้าใจข้อเท็จจริง ทำให้ขาดความศรัทธาเลื่อมใส เพราะตั้งแต่เข้ามารักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก สนับสนุนในเรื่องปัจจัยต่างๆ เพราะตนมีความตั้งใจที่จะมาพัฒนาวัดน้ำพริกอย่างแท้จริง เพราะรู้บุญคุณข้าวแดงแกงร้อน เนื่องจากพระมหาไพฑูรย์ กัลฺยาณธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก ได้ดูแลตนจากข้าวก้นบาตรมาตั้งเด็กวัย 8 ขวบ มีบุญคุณกับตนมาก หลังจากท่านประสบอุบัติเหตุมรณภาพ จึงอยากจะมาทดแทนบุญคุณ ในเมื่อวันนี้ตนถูกคำสั่งปลด และหลังจากพ้นจากตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดน้ำพริก ตนเองจึงได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ โดยนำสมุดบัญชีธนาคารทุกเล่ม เพื่อมามอบให้กับ พระครูสุจิณ อาจารคุณ รักษาการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พร้อมให้ตัวแทนผู้ดูแลวัดแจกแจงรายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินรายรับรายจ่ายทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงญาติโยมที่ศรัทธาวัดน้ำพริกได้เข้าใจข้อเท็จจริงตรงกัน เพื่อจะได้เกิดความสบายใจด้วยกันทุกฝ่าย เพื่อให้วัดน้ำพริกเป็นที่พึ่งและเป็นศูนย์กลางชุมชนสืบไป

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากตัวแทนผู้ดูแลวัดได้แจกแจงรายละเอียดจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงได้สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่เข้าร่วมรับฟัง ว่า ยังมีข้อเคลือบแคลงใจสงสัย หรือยังไม่เข้าใจในเอกสาร และหลักฐานที่นำมาแสดงแจกแจงหรือไม่ โดยชาวบ้านได้รับฟังและเห็นด้วยไม่ได้มีข้อโต้แยงแต่อย่างใด รับทราบข้อเท็จจริงตามที่ชี้แจงแล้ว

แสดงความคิดเห็น