KICK OFF ฉีดวัดซีนวันแรกจ.พิษณุโลกราบรื่น มีทั้งแอสตราและซิโนแวค

เวลา 08.30 น. 7 มิถุนายน 2564 ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลันราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของอำเภอเมือง บรรยากาศการฉีดวัคซีนวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก ชาวพิษณุโลกกลุ่มผู้เสี่ยงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมได้เดินทางมารอฉีดวัคซีนตั้งแต่เช้า คนแรก ๆ ที่มารอมาตั้งแต่เวลา 06.00 น. จากกำหนดเริ่มฉีดวัคซีน 08.30 น. ส่วนอำเภอต่าง ๆ อีก 8 อำเภอ โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอเป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชน โดยกำหนดสถานที่ฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอ

บรรยากาศในการฉีดวัคซีนวันแรกที่หอประชุมศรีวชิรโชติ เจ้าหน้าที่ได้จัดระบบการจราจร และการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการอย่างดี จัดให้มีการเดินรถวันเวย์ สำหรับผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวก หรือ นั่งรถเข็น ญาติสามารถขับรถขึ้นมาด้านหนเหอประชุมได้ทันที มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกรถเข็น และลิฟท์สำหรับยกรถเข็นขึ้นไปด้านบน และจะพาไปยังจุด ONE STOP SARVICE มีจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกให้ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่เดินสะดวก และกลุ่มเสี่ยง จะจัดลำดับให้มาลงทะเบียนชั้นล่างหอประชุมก่อน และจะทยอยเรียกขึ้นไปลงทะเบียน วัดความดันด้านบนเพื่อรอการฉีดวัคซีนตามลำดับ

ในการฉีดวัคซีนวันแรกของจ.พิษณุโลกครั้งนี้ มีทั้งวัคซีนแอสตราเซเนกา และวัคซีนซิโนแวค โดยแพทย์และเภสัช จะเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ใดจะได้รับการฉีดยี่ห้อใด ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปี จะได้ฉีดแอสตราซิเนกา และจากการสอบถามผู้มาฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ต่างมั่งใจว่า เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับภูมิคุ้มกันโควิด-19

นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผวจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางจังหวัดฯ กำลังขับเคลื่อนวาระแห่งชาติโดยการเร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยตั้งเป้าหมาย ให้ครอบคลุมประชากรอย่างน้อย 70%ของจำนวนที่มีอยู่ในระบบทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝงที่มีจำนวนกว่า 1,200,000   คน

ผวจ.พิษณุโลก เผยต่อว่า สำหรับวันแรกที่ฉีดวัคซีนเป็นไปตามแผน จำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา ใกล้เคียงกับจำนวนผู้ลงทะเบียนหมอพร้อม วันแรกกำหนดฉีดทั้ง 9 อำเภอจำนวน 8,757 ราย และวันต่อไปก็ดำเนินการตามแผนที่มีประชาชนลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมไว้ ส่วนการฉีดวัคซีนในสัปดาห์ต่อไปนั้น จะต้องพิจารณาตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข ส่วนผู้ที่จองในระบบได้ฉีดแอสตราเซเนกา อีกส่วนหนึ่งซิโนแวค โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้ฉีดด้วย

……………………………

 

แสดงความคิดเห็น