จัดวัคซีนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ.พิษณุโลกล็อตแรก 400 คน

18 มิถุนายน 2564 นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดสรรวัคซีนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 400 คน จากจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดทั้งจังหวัด 9,500 คน

ในชุดแรก 400 คน ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ทั้ง 3 เขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กศน. สำนักงานการศึกษาเอกชน และสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 กระจายทั่วทั้งจังหวัด โดยให้ส่งรายชื่อตามโควต้ามายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 18 มิถุนายน นี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ในการนัดเวลาการฉีดวัคซีนต่อไป

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยังไม่ได้รับการฉีดครั้งนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จะจัดสรรมาให้เป็นระยะ ๆ รับรองว่า ครูเราต้องได้ฉีดกันทุกคน แต่ในช่วงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือใครที่ได้รับวัคซีนแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด รักษาวินัยในตนเอง และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเข้มงวดด้วย.

แสดงความคิดเห็น