“เปรมฤดี” นำคณะตรวจเยี่ยม “บ่อบำบัดน้ำเสียหนองอีเฒ่า”

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการโรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก (หนองอีเฒ่า) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ซึ่งล่าสุดสามารถทำงานได้เป็นปกติแล้วหลังมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่

โดย นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำ PUMP STATION (PS 1-6) จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย PS-1 บริเวณก๋วยเตี๋ยวจุกไก่ไทย ริมน้ำน่าน PS-2 บริเวณหลังโรงภาพยนตร์พิษณุโลกราม่า (เดิม) PS-3 บริเวณหลังวัดท่ามะปราง PS-4 บริเวณใต้สะพานสูง PS-5 และ PS-6 บริเวณคลองโคกช้าง และเดินทางไปตรวจเยี่ยมบริเวณโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลก (หนองอีเฒ่า) ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งได้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่ทำให้สามารถเดินระบบได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว

สำหรับความเป็นมาของโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือบ่อบำบัดน้ำเสียหนองอีเฒ่า ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นั้น เป็นโครงการของกรมโยธาฯ ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2541 เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากเขตตัวเมืองพิษณุโลกส่งเข้าบำบัดก่อนปล่อยลงแม่น้ำวังทอง – แม่น้ำน่าน ซึ่งโครงการนี้ ตามแผนของกรมโยธาธิการ เดิมเป็นการรวมน้ำเสียเขตพาณิชยกรรมพิษณุโลก ฝั่งตะวันออกทั้ง 17 ท่อ ส่งเข้า PUMP STATION (PS 1-6) PS-1 บริเวณก๋วยเตี๋ยวจุกไก่ไทย ริมน้ำน่าน PS-2 บริเวณหลังโรงภาพยนตร์พิษณุโลกราม่า (เดิม) PS-3 บริเวณหลังวัดท่ามะปราง PS-4 บริเวณใต้สะพานสูง PS-5 และ PS-6 บริเวณคลองโคกช้าง ก่อนส่งน้ำเสียทั้งหมดเข้าโรงบ่อบำบัดน้ำเสียหนองอีเฒ่า ซึ่งเป็นระบบ “บ่อผึ่ง” บำบัดด้วยวิธีเติมอากาศ-ปล่อยตากแดด แล้วปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ต้องใช้สารเคมีบำบัด ถือว่าเป็นเทคโนโลยีถูกที่สุดในยุคสมัยนั้น แต่ปัญหาคือ ระยะทางที่นำน้ำจากครัวเรือนไปบำบัดยาวประมาณ 25 กิโลเมตร อีกทั้งพื้นที่มีระดับความสูงชันอีก ทำให้น้ำเสียที่จะส่งไปบำบัดที่หนองอีเฒ่าจะต้องใช้ปั๊มสูบน้ำอย่างเดียว

แต่ต่อมา บริษัทรับเหมาคู่สัญญากับกรมโยธาฯ ทำงานไม่เสร็จ บริษัทล้มละลาย ต้องทิ้งงานในที่สุด และเมื่อโครงการแล้วเสร็จก็ไม่สามารถเดินระบบได้เนื่องจากจุด PS-5 เสีย ทำให้มวลน้ำไม่เข้าบ่อบำบัดหนองอีเฒ่า รวมทั้งพบว่าท่อรั่วแตกซึมเนื่องจากการก่อสร้างของผู้รับเหมาไม่ได้มาตรฐาน ที่ผ่านมากรมโยธาธิการได้มีการซ่อมแซมจนสามารถใช้การได้ และส่งมอบให้เทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อปลายปี 2561 และมีการทดสอบระบบงานท่อบ่อบำบัด บริเวณจุด PS-4 จนถึงหนองอีเฒ่าได้สำเร็จ

แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมาถึง 20 ปี ทำให้เทคโนโลยีต่างๆ ล้าสมัย ทางเทศบาลนครพิษณุโลก จึงได้ทำข้อตกลง MOU กับองค์การจัดการเรื่องน้ำเสีย (อจน.) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ที่โอนย้ายมากระทรวงมหาดไทย ดูแลเรื่องระบบน้ำเสียทั่วประเทศให้เข้ามาช่วยตรวจสอบและทำการศึกษาเพื่อเตรียมปรับปรุงเทคโนโลยีในการเดินระบบให้ทันสมัย สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และเมื่อ อจน. ตรวจพบว่าระบบไฟบ่อบำบัดหนองอีเฒ่าไม่สมบูรณ์ จึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ขณะนี้ได้ดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ทำให้ระบบสามารถทำงานได้เป็นปกติโดยการสามารถนำน้ำเสียไปบำบัดที่บ่อบำบัดน้ำเสียหนองอีเฒ่าได้เป็นปกติ

////////////////////////////////////

แสดงความคิดเห็น