ครูพิษณุโลกขอจัดสรรวัคซีนเพิ่ม หลังได้รับรอบแรก 400 ราย

วันที่ 22 มิ.ย.2564  ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่จังหวัดจัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามวัคซีน นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และ เขต 3 จำนวน 80 คน ที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนในชุดแรกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งจังหวัดพิษณุโลกที่มีกว่า 10,000 คน

สำหรับในส่วนที่เหลือจะฉีดในวันที่ 23 มิ.ย.จำนวน 99 ราย ได้แก่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ครูสังกัดอาชีวะ และ ครู กศน. วันที่ 24 มิ.ย. จำนวน 80 ราย เป็นครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ครูกลุ่มโรงเรียนเอกชน และวันที่ 28 มิ.ย. จำนวน 131 ราย เป็นบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสำนักงานศึกษาธิการภาค 17
ด้าน นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์ นายกสมาคมครูและผู้บริหารอำเภอนครไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 บอกว่า “ในนามนายกสมาคมครูและผู้บริหารอำเภอนครไทย ได้คุยกับบุคลากรครู อยากให้ฉีดทั้งโรงเรียน เพราะมีอัตราเสี่ยงที่ได้สัมผัสกับนักเรียน บางโรงเรียนมีเด็กจำนวนมาก ถ้าติดขึ้นมาก็เสี่ยงมาก วันนี้ก็ขอขอบคุณทางสำนักงานศึกษา ที่จัดสรรวัคซีนจากจังหวัดพิษณุโลก มาให้กับครูในเขต 2 และเขต 3 ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรครับ”

ทั้งนี้ เสียงจากครูส่วนใหญ่ อยากให้จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับครูให้มากขึ้น เพราะเป็นอีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเด็กนักเรียน บรรยากาศในภาพรวมเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่พบผู้ป่วยฉุกเฉินใดๆ หลังเข้ารับวัคซีน โดยทางจังหวัดพิษณุโลก ได้เร่งขับเคลื่อนการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ให้ครอบคลุมมากที่สุด อย่างน้อย 70% ของประชากรของจังหวัดพิษณุโลก
/////////////

แสดงความคิดเห็น