เทศบาลฯ เพิ่มมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 ทุกจุดบริการประชาชน

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า จุดบริการประชาชนของเทศบาลนครพิษณุโลก หลักๆ มีอยู่ 2-3 จุด เป็นการทำงานที่ต้องพบปะประชาชนที่เดินทางเข้ามาติดต่อราชการ ถือว่ามีความเสี่ยงในเรื่อง โควิด-19 เหมือนกัน เนื่องจากไม่สามารถปิดให้บริการได้ เช่น สำนักงานทะเบียนราษฎร ที่จะต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน เข้ามาทำธุรกรรมด้านทะเบียนและบัตรทุกวัน และในส่วนกองงานต่างๆ ของเทศบาลก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากเราเป็นงานบริการประชาชน บางคน work from home แต่บางอย่างเรา work from home ไม่ได้ แต่มาตรการในการดูแลรักษาความสะอาดและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาทางเทศบาลมีมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอยู่แล้ว แต่หลังจากที่งานทะเบียนงานทะเบียนราษฎรได้ปรากฏในไทม์ไลน์ว่ามีผู้มาใช้บริการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งแม้ว่าจะดูจากไทม์ไลน์แล้วคนที่มาใช้บริการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา แล้วก็ติดเชื้อเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน หลังจากลงสอบประวัติแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาใดๆ แต่ก็ได้เน้นย้ำให้พนักงานเทศบาลเฝ้าระวัง และเพิ่มความเข้มในการควบคุมและป้องกันโรค ให้เพิ่มมาตรการให้ถี่ขึ้นทุกจุดบริการของเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งจากการที่ได้เข้าไปตรวจสอบความพร้อมของงานทะเบียนราษฎรและจุดบริการอื่นๆ แล้ว ปรากฏว่าทำได้ดี แต่จะเพิ่มให้ดีมากกว่าเดิม เพราะไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ที่มาใช้บริการเป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่ ฉะนั้นเราก็จะเพิ่มความถี่ของการทำความสะอาด การตรวจคัดกรองทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ ขอให้ความมั่นใจว่าถึงแม้ไม่ได้ปิดบริการแต่เราก็จะดูแลสถานที่ มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น ถี่ขึ้น

นางสุกัญญา จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำหรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของ ศบค. มาโดยตลอด ขั้นตอนแรกในการเข้ามาในสำนักงานจะมีหน่วยคัดกรองที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าทั้ง 2 จุด คือ จุดด้านหน้าของอาคารด้านหน้ากับอาคารด้านหลัง สำหรับภายในหน่วยบริการของแต่ละสำนัก กอง จะมีระบบของการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย จุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ มีฉากกั้นในจุดบริการต่างๆ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ของการระบาดของโรค โควิด-19 ล่าสุด จะมีการเพิ่มความถี่การทำความสะอาดพื้นที่ในจุดบริการทุกจุดและมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในรอบของแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง และจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนระมัดระวังตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

//////

แสดงความคิดเห็น