ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพิษณุโลก หลังพบครูติดเชื้อ

วันนี้ ( 26 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้ลงนามในประกาศเทศบาลนครพิษณุโลกแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพิษณุโลก ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 – ถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 หลังพบว่า มีครูผู้ดูแลเด็กประจำชั้นอนุบาล 2.2 ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) จากญาติในบ้านโดยที่ครูไม่มีอาการและไม่ได้ไปสถานที่เสี่ยง เมื่อพบครูติดเชื้อ จึงได้ทำความสะอาดทุกห้องเรียน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บริเวณโรงอาหารและรอบๆศูนย์ฯที่เป็นจุดเสี่ยงและจุดสัมผัสทันที และแจ้งให้ครู เด็กนักเรียนและผู้สัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในชั้นเรียน 16 คน แม่บ้าน 1 คน ให้ผู้ปกครองทราบถึงการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และได้ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคจากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าทำการสอบสวนโรคจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ ก่อนเปิดเรียนทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนโดยได้ผ่านการประเมินตามมาตรการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกำหนดอย่างเคร่งครัด และมีเด็กเล็กในความดูแลทั้งสิ้น 114 คน

/////////

 

แสดงความคิดเห็น