แห่ฉีดแอสตร้าเซนเนกา เลื่อนมาจากกลางเดือนมิ.ย.ไม่ขอฉีดซิโนแวค

วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก  สถานที่ฉีดวัคซีนของรพ.พุทธชินราช เช้าวันนี้คึกคักมากเป็นพิเศษ ด้วยผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงนับพันคน มาเข้าคิวเพื่อฉีดวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนกา สำหรับผู้มาฉีดวัคซีนวันนี้ เป็นผู้ที่มีคิวเดิมในระบบหมอพร้อม ที่นัดฉีดระหว่างวันที่ 14-15 มิ.ย.64 แต่ไม่ประสงค์มาฉีด เนื่องจากช่วงนั้นที่จ.พิษณุโลกฉีดวัคซีนยี่ห้อซิโนแวค ทางจังหวัดจึงนัดมาฉีดในวันที่ 1 กรกฏาคม จำนวน 920 ราย ส่วนในวันพรุ่งนี้ 2 กรกฏาคม 2564 ได้จัดคิวนัดสำหรับผู้ที่ไม่มาฉีดวัคซีนยี่ห้อซิโนแวค ที่มีนัดเดิมเมื่อ 16-17 มิ.ย.64 มีจำนวน 637 ราย

บรรยากาศการฉีดวัคซีนในวันนี้ จึงดูคึกคักมากเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับหลาย ๆ วันที่ผ่านมา ส่วนหลังจากนี้ การฉีดวัคซีนจะต้องรอประกาศนัดจากทางจังหวัดต่อไป โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศให้ทราบแล้วว่า ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19* ให้กับประชาชนที่มีนัดหมายในหมอพร้อมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป โดยรพ.หน่วยฉีด จะนัดหมายวันเวลาฉีดใหม่ในภายหลัง เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด  ส่วนบุคคลที่ได้รับโทรศัพท์นัดหมายฉีดในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 นี้ จะเป็นบัญชีที่นัดหมายที่ขึ้นทะเบียนไว้ จากวันที่ 14-17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

จากการสอบถามประชาชนที่มาฉีดวัคซีนในวันนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ด้วยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ จึงขอเลื่อนไม่มาฉีดวัคซีนยี่ห้อซิโนแวค ตามนัดหมายเดิมเมื่องกลางเดือนมิถุนายนออกไปก่อน และวันนี้ ได้รับนัดใหม่ให้มาฉีดวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนกา จึงมั่นใจมาฉีด

นางสุวารี  ปิตุจาตุรนต์ ผู้สูงอายุชาวพิษณุโลกที่มาฉีดวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า ในวันนี้เปิดเผยว่า วันนัดเดิมเมื่อ 14 มิถุนายน 2564 ตนไม่ได้มา เพราะต้องการฉีดวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซเนกา ด้วยรู้สึกมีความมั่นใจมากกว่า วันนี้ได้ฉีดเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อย และได้รับนัดหมายเข็มที่สอง ในเดือนกันยายน 2564

……………….

 

แสดงความคิดเห็น