มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเห็ดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร   “เห็ดกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และการขอเลขสารระบบ (อย.)” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสร้างอาชีพชุมชน เพื่อการสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรของชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)”   ที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

มีการฝึกอบรมหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า สู่อาหารเพื่ออนาคต, การเตรียมวัตถุดิบเห็ดสำหรับการทำผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว, การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งเห็ด, การผลิตขนมขบเคี้ยวอัดแท่งจากเห็ด และขั้นตอนการขอเลขสารระบบ (อย.)  เพื่อให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปทั้งขนมขบเคี้ยวจากเห็ด พุดดิ้งเห็ดเพื่อสุขภาพ ที่ได้จากการสร้างนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

/////////

 

แสดงความคิดเห็น