เร่งปรับพื้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เป็นจุดคัดกรองรับผู้ป่วยโควิด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมเร่งแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19  พาคนพิษณุโลกกลับบ้าน พาผู้ติดเชื้อจากกทม.ปริมณฑลกลับมารักษาที่พิษณุโลก จึงจัดทำโมเดลคัดกรองพักคอยขึ้น สำหรับการประเมินคัดแยกผู้ติดเชื้อกลับจาก กทม.และปริมณฑล จะใช้โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเป็นจุดหลักในการคัดกรอง แยกผู้ติดเชื้อสีเขียว สีเหลือง และ สีแดง ก่อนกระจายไปศูนย์พักคอย คาดตัวเลขผู้ติดเชื้อของพิษณุโลกจะเพิ่มขึ้นมากในระยะนี้ โดยจัดตั้งศูนย์คัดกรองและพักคอยขึ้น ในสถานศึกษา 4 แห่ง คือ ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (จุดที่ 1)  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก จุดที่ 2 ( รับได้ประมาณ 260 ราย ) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก จุดที่ 3 ( ใช้หอพักนักศึกษา รับได้ห้องละ 4 คน สามารถรับผู้ป่วยได้ 320 ห้อง ) และ ม.เทคโนโลยีล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก จุดที่ 4

สำหรับที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จะใช้อาคารศูนย์กีฬาในร่มเป็นจุดคัดกรอง ผู้ที่ติดเชื้อกลับมาจากกทม. จะมาจุดนี้ก่อน เพื่อคัดกรองว่าอยู่ในระดับใด มีรถเอกซเรย์ปอดทุกราย วัดค่าออกซิเจนในเลือด เพื่อคัดกรองว่าผู้ติดเชื้ออยู่ระดับใด ก่อนจะส่งไปศูนย์พักคอย 3 แห่ง หรือ โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลัก ต่อไปตามระดับความรุนแรง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2564 นี้ ซึ่งรวมทั้งผู้ติดเชื้อในจังหวัดด้วย จะมีการตรวจเพื่อคัดกรอง ถ้าสีเขียวให้อยู่ ณ ศูนย์พักคอย จะดูอาการเข้มข้น 7-10 วันแรก จากนั้น เมื่อปลอดภัยไม่มีอาการรุนแรง จะนำไปกลับสู่ศูนย์โควิดชุมชน ที่จะจัดตั้งขึ้นอยู่ทุกอำเภอจนครบ 14 วัน

ทั้งนี้ มีมติให้โรงเรียน สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปจนถึง 31 สิงหาคม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ที่ให้พิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนได้  ที่ผ่านมาได้นำคนเดินทางกลับมา แล้ว 40 คน และมีแจ้งยอดเข้ามีอีก 92 คน ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดเตรียมบุคลากรและยานพาหนะเพื่อช่วยเหลือนำคนพิษณุโลกกลับมารักษาตัว /////////////

 

แสดงความคิดเห็น